Ψυχωσικό σύνδρομο, μια άλλη πραγματικότητα…

Ο όρος ψύχωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ιατρική κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο, έτσι ώστε υπάρχει απώλεια επαφής με την πραγματικότητα, η πιο κοινή μορφή ψύχωσης είναι η σχιζοφρένια ή ψυχωσική συνδρομή ή ψυχωτικό σύνδρομο. Όταν κάποιος ασθενεί κατ’ αυτό τον τρόπο, αυτό ονομάζεται ψυχωτικό επεισόδιο. Η ψύχωση έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί στους νέους ενηλίκους και είναι αρκετά κοινή ασθένεια. Περίπου 3 σε 100 ανθρώπους θα βιώσουν ένα ψυχωσικό επεισόδιο μια φορά στη ζωή τους, γεγονός που καθιστά την ψύχωση πιο κοινή από το διαβήτη. Οι περισσότεροι άνθρωποι επανέρχονται πλήρως μετά από μία τέτοια εμπειρία. Η ψύχωση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη διάθεση και στη σκέψη καθώς επίσης και σε αφύσικες ιδέες, κάνοντας δύσκολη την κατανόηση του πως αισθάνεται το πρόσωπο που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα.

Προκειμένου να προσπαθήσει κανείς να καταλάβει την εμπειρία της ψύχωσης, είναι χρήσιμο να ομαδοποιηθούν μερικά από τα χαρακτηριστικότερα συμπτώματα:

  • Αποδιοργανωμένη σκέψη
  • Παραισθήσεις
  • Ψεύτικες πεποιθήσεις (Ψευδαισθήσεις)
  • Αλλοιωμένα-αλλαγμένα συναισθήματα
  • Περιέργη συμπεριφορά από τη συνηθισμένη που είχε το άτομο πριν νοσήσει.

H ΓΣΘ μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τα άτομα που υποφέρουν από ψυχωσικά σύνδρομα αλλά και να υποστηρίξει και καθοδηγήσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ζουν με τους ασθενείς και τους φροντίζουν.