Τηλεδιασκέψεις

Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στον ψυχολόγο/ψυχοθεραπευτή και τον συμβουλευόμενο στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική μέσω του διαδικτύου. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται με συνεδρίες μέσω skype, viber κι άλλων ιντερνετικών εφαρμογών.

Προτείνεται ιδιαίτερα όταν ο συμβουλευόμενος αδυνατεί να μεταβεί στο χώρο μας λόγω ασθένειας, μετοίκησης σε άλλη πόλη ή χώρα, αν βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή εξαιτίας  διάφορων άλλων συνθηκών που τον εμποδίζουν να μας επισκεφτεί.

Ωστόσο, βασικό μειονέκτημά της είναι η χαμηλή σε ποιότητα βίντεο κλήση λόγω των περιορισμών που ενδεχομένως υπάρχουν στις ταχύτητες μετάδοσης του internet. Παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή των συνεδριών τηλεδιάσκεψης είναι το αίτημα που φέρει ο συμβουλευόμενος και η σοβαρότητα του θεμάτων που επιθυμεί να διαχειριστεί. Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός μαζί με τον συμβουλευόμενο συζητούν τον πιο συμφέρον και ωφέλιμο τρόπο διεξαγωγής των συναντήσεων τους.