Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες

Οι Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες είναι διαταραχές που δεν επιτρέπουν σε ένα άτομο τη σεξουαλική ευχαρίστηση ή μερικές φορές ακόμη και την οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή. Συνήθως αφορούν αναστολές φυσιολογικών αντιδράσεων, δηλαδή της φλεβικής διόγκωσης των σεξουαλικών οργάνων, της οργασμικής αντίδρασης ή και των δύο, που κάνουν την εμπειρία της σεξουαλικής δραστηριότητας τελικά δυσάρεστη. Οι Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες (όπως στυτική δυσλειτουργία) είναι κοινά φαινόμενα και απαντούν σε ειδικούς τύπους θεραπείας του σεξ ή σε συνδυασμό θεραπείας του σεξ και ψυχοθεραπείας.

Τα στάδια σεξουαλικής λειτουργίας είναι 4 και αφορούν και τα δυο φύλα: Σεξουαλική επιθυμία, Διέγερση, Οργασμός και Ηρεμία/Λύση. Μια σεξουαλική διαταραχή μπορεί να σχετίζεται είτε με το επίπεδο επιθυμίας, είτε της διέγερσης ή του οργασμού.

Οι συνηθέστεροι τύποι σεξουαλικής δυσλειτουργίας είναι:

  • Διαταραχές της Σεξουαλικής Επιθυμίας
  • Διαταραχές της Σεξουαλικής Διέγερσης – Στυτική Δυσλειτουργία
  • Διαταραχές του Οργασμού
  • Διαταραχές Σεξουαλικού Πόνου

Κάθε άτομο που αντιμετωπίζει σεξουαλικά προβλήματα θα πρέπει να υποβληθεί σε μια λεπτομερή εξέταση για να αποφασισθεί το είδος της θεραπείας που χρειάζεται. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει αναλυτική λήψη ιατρικού και ψυχιατρικού ιστορικού, οργανική και ψυχιατρική εξέταση και κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις. Συχνά, μπορεί να χρειασθεί και νευρολογική, ουρολογική ή γυναικολογική εξέταση. Αν οι ειδικοί αποφανθούν ότι η σεξουαλική δυσλειτουργία οφείλεται στην ύπαρξη κάποια ψυχικής διαταραχής (π.χ. κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κ.ά.), τότε η ψυχοθεραπεία μπορεί να στοχεύσει στην αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής για την βελτίωση της ψυχικής υγείας του ατόμου και σταδιακά θα συνεισφέρει στη βελτίωση και της σεξουαλικής ζωής του.