Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν λόγω δυσλειτουργικής επικοινωνίας του ζευγαριού. Πολλές ατομικές και οικογενειακές θεραπείες καταλήγουν σε θεραπεία ζεύγους. Ο λόγος είναι αφενός ότι η συντροφική σχέση αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για το άτομο και αφετέρου ότι το συζυγικό υποσύστημα είναι εκείνο που θέτει τις βάσεις για την οργάνωση και την εξέλιξη της οικογένειας μετέπειτα.

 

Οι συνεδρίες θεραπείας ζεύγους διαρκούν περίπου 90’ και η συχνότητά τους καθορίζεται με βάση το αίτημα και από κοινού με τον ειδικό και το ζευγάρι.