Η Φιλοσοφία μας

Η ομάδα μας στοχεύει στο να αναπτύξει Thinkers…σκεπτόμενους ανθρώπους!

Δεν επικεντρωνόμαστε  απλά στο θεραπευτικό και υποστηρικτικό κομμάτι αλλά στην ουσιαστική αλλαγή  του τρόπου με τον οποίο σκεπτόμαστε στοχεύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητά μας.

Γιατί το λέμε αυτό;

Γιατί η σκέψη μας και ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τον κόσμο γύρω μας (δηλ. ο τρόπος που ερμηνεύουμε τα γεγονότα, τη συμπεριφορά των άλλων και γενικότερα τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας) καθορίζει το συναίσθημά μας και συνεπώς καθορίζει τον τρόπο που τελικά αντιδρούμε και συμπεριφερόμαστε.