Η σημασία της Ψυχοεκπαίδευσης του Ψυχικά Ασθενούς & της Οικογένειας του

Η ψυχοεκπαίδευση είναι μια θεραπευτική διαδικασία που απευθύνεται στο άτομο που νοσεί ψυχικά και στην οικογένεια που έχει κάποιο μέλος με ψυχική διαταραχή. Η φιλοσοφία της παρέμβασης είναι το δικαίωμα της γνώσης και της ενημέρωσης των ασθενών και της οικογένειας, αλλά και η ορθή αξιοποίηση αυτής της γνώσης.

Οι στόχοι της ψυχοεκπαίδευσης είναι:

  • Η ενημέρωση της οικογένειας για τη διαταραχή, τη φύση, τα αίτιά της, την πορεία και την πρόγνωσή της,
  • Η ενημέρωση για την φαρμακοθεραπεία που μπορεί να λαμβάνει ο ασθενής,
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας της οικογένειας ώστε να μειωθεί το στρες μέσα στην οικογένεια και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών,
  • Η δόμηση ενός υποστηρικτικού δικτύου γύρω από την οικογένεια αλλά και από το άτομο που νοσεί, ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινωνική απομόνωση που ενδεχομένως να βιώνουν
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ασθενούς.

Η ψυχοεκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να εχει λιγότερες αντιστάσεις στην φαρμακευτική αγωγή και να είναι πιο δεκτικός στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά στις υποτροπές κατά ένα μεγάλο ποσοστό καθώς το άτομο γνωρίζει τις δυνατότητες και της αδυναμίες του με βάση την διαταραχή που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, η ψυχοεκπαίδευση βοηθά την οικογένεια του ασθενή  να μπορέσει να αποδεχθεί την ύπαρξη της διαταραχής και τις πραγματικές συνέπειες της στη ζωή της οικογένειας. Η οικογένεια υποστηρίζεται ουσιαστικά στο να συνειδητοποιήσει και να ξεπεράσει τους μύθους σχετικά με τη διαταραχή. Ακόμα, η οικογένεια μέσα από την ψυχοεκπαίδευση μπορεί να ξεπεράσει προβληματικά συναισθήματα, όπως τύψεις προς τους εαυτούς τους, ή θυμό προς τον ασθενή.

Στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία η ψυχοεκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή και αποτελεσματική θεραπευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, με βάση τα διεθνή πρότυπα, παρέχουμε εγχειρίδια εκπαίδευσης τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη μας.