Επαγγελματική Συμβουλευτική

Δεν είναι λίγες οι φορές που αναρωτιόμαστε αν έχουμε διαλέξει το επάγγελμα που μας ταιριάζει. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε νέους και εφήβους να ανησυχούν επειδή δεν έχουν αποφασίσει ποια επιστημονική κατεύθυνση να ακολουθήσουν ή ποιες είναι οι κλίσεις τους.

Γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος από την εργασία μου;

Ποιον επαγγελματικό κλάδο να ακολουθήσω;

Μου αρέσουν όλες οι επαγγελματικές κατευθύνσεις, σε ποια να προσανατολιστώ;

Σε τι είμαι καλός; Αν ακολουθήσω τις προτιμήσεις μου θα βρω εργασία;

Πώς ψάχνω για θέσεις εργασίας;

Μέσα από την επαγγελματική συμβουλευτική/ επαγγελματικό προσανατολισμό βοηθάμε τα άτομα να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα, είτε όταν βρίσκονται στην σχολική/ακαδημαϊκή φάση της ζωής τους, είτε σε πιο ώριμη ηλικιακή φάση επιλογής ή αλλαγής καριέρας.

Σε πρώτο στάδιο παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης (ερωτηματολόγια) που θα δώσουν στο ατόμου μια εικόνα του επαγγελματικού του προφίλ και ένα αποτύπωμα των κλίσεων, ενδιαφερόντων και επαγγελματικών αξιών του. Στη συνέχεια, γίνονται εξατομικευμένες συναντήσεις με τον συμβουλευόμενο όπου δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν τα αποτελέσματα και παρέχεται καθοδήγηση στο άτομο για να λάβει τη βέλτιστη απόφαση, να σχεδιάσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία και την καριέρα του.

Η υπηρεσία αυτή αφορά σε: μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, εργαζόμενους και στελέχη που επιθυμούν να επανεξετάσουν τις επιλογές της καριέρας τους, γονείς που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους και να τα στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους, ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες, κ.λ.π.).