Δικαστικές Αξιολογήσεις

Σύνταξη Ψυχολογικής Αξιολόγησης για Δικαστική Χρήση


Συνεργάτες μας που ανήκουν στη λίστα Πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών προσφέρουν σε νομικούς συμβούλους και  δικαστικούς ψυχολόγους τη δυνατότητα σύνταξης επιστημονικών ψυχολογικών αξιολογήσεων βάσει διεθνών προτύπων και με σεβασμό τόσο στα εμπλεκόμενα μέλη όσο και στο λειτούργημα τους.

 

Συμβουλευτική σε Δικηγόρους


Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική σε δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς που ασχολούνται με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου (διαζύγιο, επιμέλεια παιδιού, γονική ικανότητα, κακοποίηση, υιοθεσία, αναδοχή, κ.λ.π).