Διαμεσολάβηση

Για την Οικογένεια


Η οικογενειακή διαμεσολάβηση έχει ως στόχο την «ειρηνική» και εποικοδομητική επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σε ένα χωρισμό, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι να επιλύσει θέματα όπως: μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων, επιμέλεια τέκνων, διατροφή, διευθέτηση άλλων οικονομικών εκκρεμοτήτων κ.α. Η διαμεσολάβηση είναι μια άμεση, σύντομη και οικονομική μέθοδος η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνει το άγχος και την ένταση μεταξύ των μελών της οικογένειας, καθώς θέτει τις βάσεις μιας δημιουργικής επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι χάριν των παιδιών, της σωστής συμβίωσης τους και της ψυχικής ηρεμίας όλων των οικογενειακών μελών.

Για τις Επιχειρήσεις


Η διαμεσολάβηση οργανισμών και επιχειρήσεων αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  των οργανισμών ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης τους προκειμένου να επιλύσουν θέματα συγκρούσεων και προστριβών που προκύπτουν ανάμεσα σε διοικητικά στελέχη. Επίσης, αυτού του τύπου η διαμεσολάβηση αφορά σε: συμφωνίες ανάμεσα σε συνέταιρους, διενέξεις ανάμεσα σε στελέχη/ συνέταιρους/μετόχους, διαπραγματεύσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες, κ.α.

Στον Εργασιακό Χώρο


Η διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο είναι μια μέθοδος που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στα εξής εργασιακά ζητήματα: στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο, δημιουργία καλύτερων, ισχυρότερων και λειτουργικότερων εργασιακών σχέσεων, βελτίωση αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των εργαζομένων και στελεχών, μείωση και αντιμετώπιση μη παραγωγικών συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, κ.α. Συνήθεις εφαρμογές αποτελούν οι συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων, προϊσταμένων, υφισταμένων και μεταξύ διοικητικών στελεχών και συνδικαλιστικών ενώσεων.

Να σημειωθεί ότι ο ρόλος του διαμεσολαβητή δεν αντικαθιστά την συνεργασία με νομικούς συμβούλους και δικηγόρους. Αντίθετα, ο σωστός διαμεσολαβητής πάντα παροτρύνει τον πελάτη πριν προβεί σε οποιαδήποτε υπογραφή να συζητήσει την συμφωνία με τον νομικό του σύμβουλο. Μερικές φορές, εάν το επιθυμούν οι εμπλεκόμενες πλευρές, οι δικηγόροι μπορούν να παρίστανται στην διαδικασία της διαμεσολάβησης.